Privacy

Privacy policy

BaByliss neemt uw privacy serieus. BaByliss raadt u dringend aan de Privacy Policy te lezen, zodat u weet hoe BaByliss met u en uw privacy omgaat en weet welke rol u hierbij zelf kunt spelen.

De reikwijdte van deze Privacy Policy
Deze Privacy Policy heeft betrekking op de omgang met tot personen herleidbare informatie (persoonlijke gegevens) door BaByliss, welke BaByliss verzamelt op het moment dat u op de BaByliss Website (hierna: "de Website") bent, en wanneer u gebruik maakt van BaByliss's Services (hierna: "Services"). Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de werkzaamheden van bedrijven welke niet in eigendom van BaByliss zijn en waarover BaByliss geen zeggenschap heeft, of op mensen welke BaByliss niet in dienst heeft of aanstuurt.

Informatieverzameling en gebruik.
BaByliss verzamelt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van bepaalde Services. BaByliss gebruikt deze informatie om uw verzoek tot bepaalde informatie in te kunnen willigen en om de Services te leveren. Wanneer u om informatie vraagt en/of gebruik maakt van de Services dan verzamelen we uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Informatiedeling en openbaarmaking
BaByliss zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. BaByliss kan uw persoonsgegevens aan andere organisaties en personen verzenden, indien:

  • BaByliss uw toestemming heeft tot het delen van de informatie;
  • BaByliss de informatie moet delen om u de Service te kunnen verlenen, waarom u hebt verzocht;
  • BaByliss informatie aan bedrijven moet zenden, welke namens BaByliss producten en Services aan u verlenen (tenzij we u anders mededelen, hebben deze bedrijven niet de bevoegdheid deze informatie voor enig ander doeleinde te gebruiken dan wat nodig is om BaByliss te assisteren);
  • BaByliss voldoet aan een geldig juridisch verzoek, waaronder dagvaarding, verzoeken van de rechtbank of juridische procedures; of
  • Indien BaByliss van mening is dat uw acties op de BaByliss Website in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van BaByliss Nederland B.V. of onze aansprakelijkheidsbeperking en auteursrechtverklaring.

Wijzigingen in deze Privacy Policy
BaByliss is bevoegd deze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen. Indien BaByliss in de wijze waarop BaByliss uw persoonlijke gegevens verwerkt een substantiële wijziging aanbrengt, dan zal BaByliss u waarschuwen door een prominente aankondiging op de Website.

Vragen en suggesties
Indien u vragen of suggesties heeft, vult u dan een reactieformulier in.

Registratie
Onze verwerking van persoonsgegevens is geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer ... Indien u een kopie van deze registratie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de Registratiekamer of BaByliss.